Pārlekt uz galveno saturu

Izglītība un sports

Lapa tika atjaunota: 20.08.2021

Būtiskākais droša izglītības procesa un sporta aktivitāšu organizēšanai:


Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus:

  • regulāru informēšanu,
  • distancēšanos, 
  • higiēnu,
  • personas veselības stāvokļa uzraudzību.

Izglītības iestādes atbildība


Izglītības iestādei ir jānosaka kārtība un konkrēts atbildīgais, kas koordinē un atbild par bērnu un nodarbināto testēšanu, skolēnu un citu apmeklētāju plūsmu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu izmantošanu u.c.

Izglītības iestādei jānodrošina regulāra mācību telpu vēdināšana atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpu individuālajam vēdināšanas režīmam.

Ar izglītības iestādē izstrādāto kārtību skola iepazīstina skolēnus, vecākus, nodarbinātos, kā arī pakalpojumu sniedzējus. Izstrādātā kārtība ir jāpublicē iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē.

Uzzini vairāk par to, kā tiks organizēts mācību process Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē. 

Aktuālie un biežāk uzdotie jautājumi un atbildes saistībā ar izglītībai un sportam noteiktajiem ierobežojumiem.
 

Atsauce uz pirmavotu

Izglītības un zinātnes ministrija

Atvērt mājaslapu

Kultūras ministrija

Atvērt mājaslapu