Pārlekt uz galveno saturu

Sociālais atbalsts

Kādu atbalstu var saņemt iedzīvotāji?

Lapa tika atjaunota: 20.08.2021

Dīkstāves atbalsts

Dīkstāves pabalsta apmērs no 2021. gada 1. janvāra ir 500 līdz 1000 eiro, turklāt ir iespēja saņemt papildus 50 eiro par katru apgādībā esošu bērnu līdz 24 gadu vecumam. Par dīkstāves pabalstu vairāk informācijas sadaļā “Atbalsts uzņēmējiem un darbiniekiem”.

Krīzes pabalsts


Līdz 2021. gada 31. decembrim pagarināts laiks, kurā pašvaldība piešķir un izmaksā pabalstu krīzes situācijā pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā. 

Pabalstu krīzes situācijā, izvērtējot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju, piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 eiro mēnesī katram bērnam, ja mājsaimniecības, tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam.

Pabalstu krīzes situācijā pašvaldība nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par atsevišķu personu mājsaimniecībā, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves atbalsts. Pašvaldība nepalielina izmaksājamo pabalstu krīzes situācijā vai samazina to par attiecīgo daļu par laikposmu, kad personai, kura saņem dīkstāves atbalstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirta piemaksa par apgādībā esošu bērnu.
 

Informācija par sociālā atbalsta veidiem ir apkopota Labklājības ministrijas tīmekļvietnē

Atsauce uz pirmavotu

Ekonomikas ministrija

Atvērt mājaslapu

Labklājības ministrija

Atvērt mājaslapu