Pārlekt uz galveno saturu

Piešķirto līdzekļu sadalījums un izlietojums

Lapa tika atjaunota: 25.11.2021

Lai nodrošinātu iespēju sabiedrībai iepazīties ar valsts budžeta finanšu līdzekļu izlietojumu Covid-19 izplatības seku pārvarēšanai, šeit reizi mēnesī tiek atjaunota informācija par visu ministriju un padotības iestāžu pieprasītā finansējuma izlietojumu, tā mērķiem un saņēmēju. Par publicētās informācijas saturu atbild ministrijas.

Kopējie līdzekļi, kas piešķirti papildus saistībā ar Covid-19 izplatību 2020. un 2021. gadā ir 3254,628 miljoni eiro. Piešķirtā summa veidojas no ministriju prognozētiem aprēķiniem, cik liels finansējums nozarei nepieciešams Covid-19 seku mazināšanas pasākumiem. 

Ministriju finanšu līdzekļu izlietojuma tabulās (zemāk sadaļā) redzams faktiski pieprasītais līdzekļu daudzums un to izlietojums.

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem no 2020. un 2021. gada budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 2021. gada 23. novembrim piešķirti 2613,528 miljoni eiro.

Piešķirtais finansējums
 • Aizsardzības ministrijai 54,43 miljoni eiro:
  • 12,4 miljoni eiro individuālo aizsarglīdzekļu iegādei;
  • 2,3 miljoni eiro SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testu un pulsa oksimetru iegādei;
  • 0,02 miljoni eiro, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantā noteiktajām personām (Latvijā dzīvojošiem Latvijā piešķirtās Aizsardzības ministrijas militārpersonu izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte) ar 2021. gada 1. jūliju izmaksātu vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā;
  • 0,01 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 39,7 miljoni eiro individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei un transportēšanai līdz 08.11.20; 0,02 miljoni eiro, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantā noteiktajām personām (Latvijā dzīvojošiem Latvijā piešķirtās Aizsardzības ministrijas militārpersonu izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte) ar 2021. gada 1. jūliju izmaksātu vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā.
 • Ārlietu ministrijai 0,2 miljoni eiro informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšanai.
 • Ekonomikas ministrijai 146,3 miljoni eiro:
  • 25,0 miljoni eiro alternatīvo ieguldījumu fonda finansēšanai;
  • 2,2 miljoni eiro Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai izmaksu segšanai par personu izmitināšanu tūristu mītnēs saistībā ar Covid; 
  • 2,6 miljoni eiro atbalstam tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējiem;
  • 0,1 miljoni eiro informēšanas kampaņai par drošas tirdzniecības jautājumiem un iedzīvotāju paradumu maiņai;
  • 8,0 miljoni eiro grantu izmaksu nodrošināšanai sporta centriem; 
  • 20,0 miljoni eiro grantu izmaksu nodrošināšanai tirdzniecības centriem; 
  • 0,03 miljoni eiro, lai segtu izdevumus Centrālajai statistikas pārvaldei par personu, kurām ir uzsākta un pabeigta vakcinācija pret Covid-19, datu apstrādi.
  • 0,8 miljoni eiro repatriācijas izmaksu segšanai tūrisma operatoriem;
  • 25 miljoni eiro alternatīvo ieguldījumu fonda finansēšanai;
  • 0,4 miljoni eiro paaugstinātas energoefektivitātes daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tipveida būvprojektu izstrādei;
  • 59,2 miljoni eiro eksportējošiem nodokļu maksātājiem un atbalstam tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējiem;
  • 0,1 miljoni eiro sabiedrības informēšanas kampaņai un absolventu monitoringam;
  • 0,3 miljoni eiro energoresursu informācijas sistēmas izstrādei un datortehnikas nomaiņai;
  • 2,4 miljoni eiro aizdevumu procentu likmju subsīdijām.
 • Iekšlietu ministrijai 19,5 miljoni eiro: 
  • 1,1 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku un virsstundu darba  samaksu Valsts policijai, Valsts policijas koledžai, Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai par 2020.gadu; 
  • 0,8 miljoni eiro, lai ieviestu drošus tehnoloģiskos rīkus un risinājumu izmantošanu robežu pārvaldības stiprināšanai un epidemioloģisko risku mazināšanai (ViedX);
  • 4,8 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku Valsts policijai, Valsts policijas koledžai, Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai par 2021.gada janvāri, februāri, martu, maiju, jūniju, jūliju;
  • 0,3 miljoni eiro, lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu Valsts drošības dienesta darbībā;
  • 0,1 miljoni eiro, lai nodrošinātu pašvaldības institūcijām virsstundu darba samaksu un piemaksas par nakts darbu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 7. februārim;
  • 0,03 miljoni eiro Personu uzraudzības informācijas sistēmas (IECIS) attīstībai;
  • 6,2 miljoni eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku 2021.gada aprīlī, augustā, virsstundu darba  samaksu laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim, 1.maija līdz 31.augustam un piemaksas par nakts darbu 2020.gada 30. un 31. decembrī un laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 7.februārim Valsts policijai, Valsts policijas koledžai, Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai;
  • 0,4 miljoni eiro iekārtu iegādei, kas nepieciešamas Covid-19 sertifikāta verifikācijai;
  • 2,7 miljoni eiro augstas gatavības projektu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā, Saulkrastos) īstenošanai;
  • 1 miljons eiro, lai nodrošinātu piemaksas par risku Valsts policijai un Valsts robežsardzei par 2021.gada septembri, kā arī vidējās izpeļņas pieauguma kompensēšanai, kas radies, nosakot atlīdzību  par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19;
  •  0,9 miljoni eiro piemaksu nodrošināšanai par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, aizsardzības līdzekļu iegādei un dalībai ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia);
  • 0,04 miljoni eiro Ieceļotāju uzskaites kontroles sistēmas izstrādei;
  • 0,2 miljoni eiro papildu drošības pasākumiem Covid-19 izplatības mazināšanai;
  • 0,1 miljoni eiro inovatīvu tehnoloģiju ilgtspējīgai attīstībai; 
  • 0,07 miljoni eiro Covid-19 ierobežojošo pasākumu virsstundu darba apmaksai;
  • 0,7 miljoni eiro piemaksu nodrošināšanai.
 • Izglītības un zinātnes ministrijai 34,7 miljoni eiro: 
  • 0,5 miljoni eiro piemaksas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un piemaksas piešķiršanai personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādēs;  
  • 2,1 miljoni eiro individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko sejas masku testēšanas laboratorijas izveidei un laboratorijas akreditācijai; 
  • 0,5 miljoni eiro individuālo konsultāciju apmaksai pedagogiem; 
  • 0,5 miljoni eiro atbalsta programmai jauniešiem; 
  • 1,1 miljoni eiro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā; 
  • 2,2 miljoni eiro, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā; 
  • 0,8 miljoni eiro,  lai nodrošinātu atbalstu supervīzijām pedagogiem Covid-19 pandēmijas laikā; 
  • 1,2 miljoni eiro  augstas gatavības projektu (Rīgas Valsts tehnikuma mācību korpusa atjaunošana, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra būvniecība, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mediju mācību korpusa gaismošanas tehnikas sistēmas iegāde un uzstādīšana un Liepājas Valsts tehnikuma mācību korpusa, 3. un 4. stāva pārbūve) īstenošanai; 
  • 0,2 miljoni eiro Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas atjaunošanai un siltināšanai;  
  • 1,6 miljoni eiro Rīgas Tehniskajai universitātei Zinātņu inovāciju centra  infrastruktūras izveidei un Koplietošanas auditoriju centra būvniecībai; 
  • 0,5 miljoni eiro Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai Inženieru fakultātes ēkas remontdarbiem; 
  • 1,4 miljoni eiro augstas gatavības projektu (Rīgas Valsts tehnikuma mācību korpusa atjaunošanas papildu darbi, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas atjaunošanas 3. un 4. kārtas būvdarbi un mācību korpusa atjaunošana, Daugavpils Būvniecības tehnikuma multifunkcionālās halles 2. un 4. kārta –sporta nodarbību telpu grupa un darbnīcu materiālu novietne, Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu korpusa pārbūve un Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšanas darbi) īstenošanai;
  • 1,6 miljoni eiro izglītojamo atbalstam, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā, t.sk., individuālo konsultāciju nodrošināšanai, mācīšanās grupu atbalsta pasākumu īstenošanai un pedagogu palīgu nodrošināšanai un mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko pasākumu īstenošanai pārraudzītas tiešsaistes režīmā;
  • 0,4 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 0,6 miljoni eiro attālināta mācību procesa nodrošināšanai;
  • 5 miljoni eiro valsts pētījumu programmas izveidei;
  • miljoni eiro atbalstam sporta nozarei;
  • 1,4 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai;
  • 1,6 miljoni eiro līdzfinansējums pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmām;
  • 2,5 miljoni eiro  vienotas akadēmiskās un zinātniskās karjeras sistēmas reformas ieviešanai un 0,2 miljoni eiro tehnoloģisko resursu nodrošināšanai;
  • 4,0 miljoni eiro tehnoloģiskajam nodrošinājumam vispārējās izglītības iestādēs.
 • Kultūras ministrijai 56,65 miljoni eiro: 
  • 3,0 miljoni eiro mērķprogrammas "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja" īstenošanai laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam;
  • 6,0 miljoni eiro pārskaitīšanai akciju sabiedrībai “Attīstības finanšu institūcija Altum” atbalsta piešķiršanai komersantiem, kuri organizē pastāvīgu publisku mākslas, izklaides un atpūtas pasākumu norisi; 
  • 2,0 miljoni eiro atbalsta sniegšanai radošām personām no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam; 
  • 0,03 miljoni eiro individuālo konsultāciju apmaksai pedagogiem; 
  • 3,2 miljoni eiro Mediju atbalsta fonda īstenošanai;
  • 3,0 miljoni eiro mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” īstenošanai; 
  • 0,9 miljoni eiro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā; 
  • 0,5 miljoni eiro Rundāles pils jumta pārbūves 4. kārtas pabeigšanai; 
  • 0,2 miljoni eiro mērķprogrammas “Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” 2.kārtas nodrošināšanai; 
  • 0,3 miljoni eiro pārskaitīšanai VSIA “Rīgas cirks” Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves īstenošanai; 
  • 3,5 miljoni eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju kultūras mantojuma iestādēs; 
  • 1,0 miljoni eiro mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” turpināšanai un grāmatu iepirkuma programmas īstenošanai; 
  • 0,9 miljoni eiro profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” multifunkcionalās zāles pārbūvei un aprīkošanai; 
  • 1,1 miljoni eiro VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izbūvei;  
  • 0,6 miljoni eiro mērķprogrammai “Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” 3.kārtai, biļešu kompensācijai 80% apmērā; 
  • 0,2 miljoni eiro būvdarbu veikšanai Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī;
  • 1,4 miljoni eiro būvdarbu veikšanai profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” ēkās Alejas ielā 18, Liepājā; 
  • 2,1 miljoni eiro mērķprogrammas “Radošo personu nodarbinātības programma” 2.kārtas īstenošanai; 
  • 1,2 miljoni eiro profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” un Latvijas Mākslas akadēmijas prototipēšanas darbnīcu “Riga Makerspace” izbūvei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā; 
  • 1,4 miljoni eiro profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” darbības nodrošināšanai, pārbūvējot ēku Slokas ielā 52a, Rīgā, veicot neparedzētus būvdarbus Slokas ielā 52b, Rīgā, un papildu būvdarbus Kalnciema ielā 10 k-2 un Kalnciema ielā 10 k-3; 
  • 0,5 miljoni eiro Latvijas Nacionālā arhīva ēku telpu pielāgošanai arhīva funkcijas nodrošināšanai; 
  • 0,3 miljoni eiro valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valmieras drāmas teātris” teātra ēkas Lāčplēša ielā 4, Valmierā, pārbūves darbiem; 
  • 0,02 miljoni eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju 1991.gada barikāžu muzejā;  
  • 0,4 miljoni eiro pārbūves darbu veikšanai VSIA “Dailes teātris” skvēra labiekārtošanai; 
  • 0,1 miljoni eiro pārbūves darbu veikšanai VSIA “Latvijas Leļļu teātris” ēkā; 
  • 0,2 miljoni eiro Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves īstenošanai (papildus darbu veikšanai); 
  • 0,6 miljoni eiro profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā mākslu vidusskola” pārbūvēto un jaunizbūvēto telpu aprīkošanai;
  • 0,1 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 0,7 miljoni eiro mērķprogrammas “Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” 4.kārtai, biļešu kompensācijai 80% apmērā un atbalsta programmas administrēšanai;
  • 10,6 miljoni eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju Kultūras ministrijas kapitālsabiedrībās, Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā arhīvā, muzejos un Valsts kultūrkapitāla fondam;
  • 9,6 miljoni eiro kultūras piedāvājuma sabiedrībai attīstīšanai un jaunu Latvijas filmu ražošanai;
  • 0,2 miljoni eiro investīcijām kultūras infrastruktūrā;
  • 0,1 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai;
  •  0,7 miljoni eiro attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.
 • Labklājības ministrijai 460,665 miljoni eiro:
  • 2,9 miljoni eiro slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam izmaksai;
  • 1,2 miljoni eiro - lai no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 30. jūnijam un par laika periodu no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošinātu piemaksu līdz 50 % no mēnešalgas personām, kas iesaistītas aprūpē paaugstināta riska apstākļos, ja institūcijā, kurā sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, klientiem ir konstatēta Covid-19 infekcija;
  • 10,8 miljoni eiro - bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu 180 eiro  apmērā laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam nodrošināšanai; 
  • 3,8 miljoni eiro - piemaksu izmaksai pie dīkstāves atbalsta 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam, pašnodarbinātai personai, patentmaksātājam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums; 
  • 0,4 miljoni eiro – lai kompensētu pašvaldībām izdevumus 50 procentu apmērā no mājsaimniecībai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 75 eiro (40 eiro no 01.12.2020. – 31.01.2021.) vienai personai mēnesī, un 100 procentu apmērā no mājsaimniecībai, tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, izmaksātā pabalsta palielinājuma  – 50 eiro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam; kompensētu pašvaldībām izdevumus 100 procentu apmērā no 28.01.2021. līdz ārkārtas situācijas beigām no personai, kura tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas un kurai apstiprināta Covid-19 infekcija vai kura noteikta par kontaktpersonu, ja viņai nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna, izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 150 eiro mēnesī vienai personai;
  • 1,4 miljoni eiro piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas turpināšanai pēc tam, kad bērns sasniedzis viena gada vai pusotra gada vecumu, par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 9. novembrī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām;
  • 0,1 miljoni eiro jaunā speciālista pabalsta izmaksai pirmos divus mēnešus 500 eiro apmērā, trešajā un ceturtajā mēnesī 375 eiro apmērā personām, kuras gada laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir beigušas mācības augstskolā vai koledžā, kur ir ieguvušas augstāko izglītību, un ir ieguvušas bezdarbnieka statusu ārkārtējās situācijas laikā vai triju mēnešu laikā pēc tās beigām; 
  • 1,6 miljoni eiro - lai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim institūcijās, kurās sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz pašvaldības vai valsts dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, segtu izdevumus par  individuālajiem aizsarglīdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem, kas iegādāti Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem; 
  • 0,001 miljoni eiro individuālo konsultāciju apmaksai pedagogiem; 
  • 187,9 miljoni eiro, lai nodrošinātu vienreizēja atbalsta izmaksu bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam 500 eiro apmērā par katru bērnu; 
  • 110 miljoni eiro, lai ar 2021.gada 1.aprīli nodrošinātu vienreizēja pabalsta izmaksu 200 eiro apmērā Latvijā dzīvojošiem senioriem, apgādnieku zaudējušām personām un personām ar invaliditāti, kā arī personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, un pilngadīgām personām ar invaliditāti, kuras saņem pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana; 
  • 0,002 miljoni eiro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā; 
  • 57,1 miljoni eiro, lai segtu izdevumus par slimības pabalstiem saistībā ar Covid-19 izplatības sekām par 2021.gada I un II ceturksni;
  • 0,3 miljoni eiro, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes un telpu klimata monitoringa sensoru, kā arī gaisa kvalitātes un telpu klimata monitoringa bāzes staciju iegādi Labklājības ministrijas valdījumā esošajām ēkām un VSIA "ŠAMPĒTERA NAMS" valdījumā esošajām ēkām, kurās pakalpojumus nodrošina Labklājības ministrijas padotības iestādes, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, kas ir pašvaldību dibinātas vai tām ir noslēgts līgums ar pašvaldību par pakalpojumu sniegšanu; 
  • 0,06 miljoni eiro, lai kompensētu VSAA veiktos izdevumus piemaksām VSAA darbiniekiem, kuri nodrošināja ar Covid-19 ietekmes mazināšanu saistīto pakalpojumu piešķiršanu un izmaksu, kā arī klientu neklātienes konsultēšanu laikposmā no 2021. gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim;
  • 18,5 miljoni eiro, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 74.panta pirmajā daļā noteiktajām personām 2021.gada decembrī izmaksātu pabalstu 20 eiro mēnesī par novembri un decembri;
  • 0,003 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 35,8 milj. eiro sociālo pabalstu izmaksai caur VSAA un pašvaldībām (tai skaitā pašvaldības pabalsta daļējai segšanai 0,6 miljoni eiro, vecāku pabalsta izmaksu turpināšanai 4,1 miljoni eiro, piemaksām par apgādībā esošu bērnu 3,3 miljoni eiro, bezdarbnieka palīdzības pabalstam 25,2 miljoni eiro, jaunā speciālista pabalstam 0,2 miljoni eiro, Covid-19 izplatības novēršanai valsts sociālās aprūpes centros 0,5 miljoni eiro);
  • 0,002 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai, slimības pabalsta izmaksām 1,9 miljoni eiro;
  • 17,8 milj. eiro lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem;
  • 10,5 milj. eiro vienreizējo slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām laikposmā no 2020.gada 30.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim izmaksai;
  • 0,5 milj. eiro piemaksu pie dīkstāves atbalsta 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, izmaksai. 
 • Mediju atbalstam 2,3 miljoni eiro caur Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi un Sabiedrības integrācijas fondu.
 • Sabiedrības integrācijas fondam 1,4 miljons eiro: 
  • 0,6 miljoni eiro programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” projektu īstenošanai un administrēšanai;
  • 0,4 miljoni eiro valsts budžeta finansētās programmas “Līdzfinansējuma programma” īstenošanai 2021.gadā, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz nevalstiskajām organizācijām;
  • 0,4 miljoni eiro programmas “Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19” īstenošanai 2021.gadā, lai veicinātu vakcinācijas pret Covid-19 procesu visos Latvijas reģionos.
 • Satiksmes ministrijai 294,4 miljoni eiro: 
  • 55,0 miljoni eiro valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā; 
  • 1,9 miljoni eiro, lai kompensētu nesaņemto drošības maksu par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu valsts aģentūrai “Civilās aviācijas aģentūra”; 
  • 100,0 miljoni eiro valsts autoceļu atjaunošanas projektiem ar īstenošanas termiņu 2021.gadā, tai skaitā ne mazāk kā 36,9 miljoni eiro apmērā valsts autoceļu attīstībai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu; 
  • 11,5 miljoni eiro reģionālās nozīmes pārvadājumu ar autobusiem un vilcieniem kompensācijai; 
  • 0,05 miljoni eiro, lai kompensētu mobilo sakaru operatoru izdevumus, kas radušies, nosūtot viesabonentiem, kuri ir reģistrējušies Latvijas mobilo sakaru operatora tīklā, SMS paziņojumu laikposmā no 2020. gada 28.septembra līdz 2021. gada 31. martam;
  • 8,0 miljoni eiro reģionālās nozīmes pārvadājumu ar autobusiem un vilcieniem kompensācijai 2.pusgadā;
  • 75 miljoni eiro projektu īstenošanai autoceļu jomā;
  • 6,3 miljoni eiro zaudējumu kompensēšanai reģionālas nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem;
  • 27,2 miljoni eiro izdevumu kompensēšanai par valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru pārvadājumiem un avansa maksājumam dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam; 
  • 9,4 miljoni eiro reģionālās nozīmes pārvadājumu zaudējumu kompensācijai, 0,03 miljoni eiro mobilo sakaru operatoru izdevumu kompensācijai.
 • Tieslietu ministrijai 1,31 miljons eiro: 
  • 0,2 miljoni eiro reliģiskajām savienībām (baznīcām);
  • 0,08 miljoni eiro Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātajiem piemaksu nodrošināšanai un 0,02 miljoni eiro Latvijas Zvērinātu notāru padomei servera iegādei;
  • 0,4 miljoni eiro Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem;
  • 0,05 miljoni eiro  Ziemassvētku dievkalpojumu translācijas apmaksai;
  • 0,03 miljoni eiro Lieldienu dievkalpojumu translācijas nodrošināšanai;
  • 0,3 miljoni eiro reliģiskajām savienībām (baznīcām), lai nodrošinātu krīzes pabalsta piešķiršanu garīgajam un kalpojošajam personālam un mazinātu ar Covid-19 izplatību radītos zaudējumus, kompensējot komunālo maksājumu izdevumus;
  • 0,2 miljoni eiro – klasificēta informācija;
  • 0,03 miljoni eiro dievkalpojumu translāciju nodrošināšanai laika posmā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim.
 • Valsts ieņēmumu dienestam 895,5 miljoni eiro: 
  • 892,9 miljoni eiro dīkstāves atbalstam, atbalstam algu subsīdijai un Covid-19 krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai; 
  • 0,7 miljoni eiro izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās saistībā ar atbalsta pasākumu nodrošināšanu; 
  • 0,4 miljoni eiro samaksai par virsstundu darbu atbilstoši faktiskajam virsstundu apjomam laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam Valsts ieņēmumu dienesta nodarbinātajiem, kuri nodrošina atbalsta izmaksu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem; 
  • 1,5 miljoni eiro  piemaksu izmaksai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. jūlijam, kā arī ar piemaksu izmaksu saistītajam atvaļinājuma naudas pieaugumam.
 • Valsts kancelejai 0,5 miljoni eiro: 
  • 0,06 miljoni eiro, lai segtu SIA "Tet" izmaksas par saziņas nodrošināšanu un tīmekļa vietnes izveidi un 0,07 miljoni eiro Valsts administrācijas skolai;
  • 0,1 miljoni eiro, lai segtu izdevumus informatīvā tālruņa 8345 darbībai;
  • 0,3 miljoni eiro integrētās komunikācijas kampaņas īstenošanai 2021.gadā. 
 • Veselības ministrijai 506,386 miljoni eiro: 
  • 7,0 miljoni eiro medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei; 
  • 11,6 miljoni eiro medikamenta Veclury (ar aktīvo vielu remdesivīrs) pieejamībai Covid-19 medikamentozās ārstēšanas procesā; 
  • 0,4 miljoni eiro Vakcinācijas projekta biroja izveidei; 
  • 7,1 miljoni eiro  ilglaicīgas negatīvās ietekmes uz sabiedrības psihisko veselību, ko rāda Covid -19 pandēmija, samazināšanai; 
  • 154,4 miljoni eiro – piemaksām (142,8 miljoni eiro, t.sk. līdz 31.12.2020. 21,7 miljoni eiro un no 01.01.2021. līdz 30.11.2021. 121,1 miljoni eiro) un atvaļinājuma rezerves uzkrājumam atbilstoši aprēķinātājai piemaksu summai (11,6 miljoni eiro, t.sk. par 2020.gada novembri, decembri 1,8 miljoni eiro un no 01.01.2021. līdz 30.11.2021. 9,8 miljoni eiro) ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu; 
  • 0,7 miljoni eiro SPKC kapacitātes stiprināšanai Covid-19 gadījumu efektīvai epidemioloģiskajai pārvaldīšanai; 
  • 1,5 miljoni eiro vakcinācijas procesa pārvaldes IT risinājuma izveidei; 
  • 40,3 miljoni eiro medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, operatīvā datu paneļa izveidei un piemaksām par observācijas gultām un intensīvās terapijas gultām; 
  • 83,0 miljoni eiro Covid-19 testēšanas politikas mērķu sasniegšanai, veicinot esošās Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanu un savlaicīgu jaunu infekcijas vīrusu celmu vai paveidu agrīnu atklāšanu, pilnveidojot un attīstot vīrusa sekvencēšanas metodi; 
  • 0,05 miljoni eiro miljoni eiro teorētisko un praktisko mācību ārstniecības personām par vakcināciju pret Covid -19 nodrošināšanai; 
  • 3,0 miljoni eiro Covid -19 vakcīnu iegādei, ievadei un uzglabāšanai; 
  • 5,2 miljoni eiro jaunu gultu izveidei un medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei; 
  • 53,4 miljoni eiro – ambulatorajiem, stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, laboratoriskajiem izmeklējumiem, pacientu mājas aprūpei, transporta pakalpojumiem, piemaksām ārstniecības personām par individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu pacientu aprūpē ģimenes ārsta praksē un dezinfekcijas, individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei;
  • 1,3 miljoni eiro, lai nodrošinātu tālruņa numuru “8989” darbību; 
  • 0,004 miljoni eiro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā; 
  • 1,2 miljoni eiro, lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību un vakcinācijas punktu izveidi un uzturēšanu tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās; 
  • 53,7 miljoni eiro – Covid-19  vakcīnas iegādei, loģistikai un ievadei (51,0 miljoni eiro), piemaksai ģimenes ārstiem par sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem (0,6 miljoni eiro), adrenalīna injekcijām (0,002 miljoni eiro), komunikācijas pasākumu nodrošināšanai saistībā ar vakcinēšanos (0,4 miljoni eiro) un  neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai personām vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) gadījumos (0,2 miljoni eiro); 
  • 14,3 miljoni eiro, lai kompensētu atbildīgajām institūcijām samaksu par ārstniecības personu un pārējo nodarbināto virsstundu darbu, kas saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu; 
  • 1,9 miljoni eiro rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai pēc pārslimota Covid-19; 0,05 miljoni eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju kultūras mantojuma iestādēs;
  • 0,6 miljoni eiro, lai nodrošinātu kombinēta monoklonālo antivielu preparāta REGN-CoV2 pieejamību Covid-19 ārstēšanas procesā; 
  • 0,2 miljoni eiro, lai nodrošinātu personu ar pozitīviem Covid-19 testiem nogādāšanu uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā tūristu mītņu sarakstā minētu tūristu mītni; 
  • 1,3 miljoni eiro vakcinācijas aptveres palielināšanai, uzlabojot sabiedrības veselības drošību;
  • 0,01 miljoni eiro, lai nodrošinātu digitālā vakcinācijas sertifikāta ģenerēšanu personām, kurām ir tiesības uz vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojumu Latvijā, bet kurām šī vakcinācija veikta ārvalstīs; 
  • 1,8 miljoni eiro augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;
  • 0,07 miljoni eiro NVD, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu 2021.gada novembrī, nodrošinot nepieciešamos autobusus mobilā vakcinācijas punkta izveidei;
  • 0,002 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs;
  • 0,9 miljoni eiro medicīnas inventāram un tā rezerves daļām, medicīnas gāzēm, medicīnas atkritumu izvešanai, medicīnisko transportlīdzekļu rezerves daļām, medicīniskās palīdzības brigāžu medicīniskā  aprīkojumam un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu pacientu pārvešanas izdevumiem.
  • 13,9 miljoni eiro medicīnas aprīkojuma, aizsardzības līdzekļu, medikamentu,  vienreizējo materiālu iegādei 2020. gadā;
  • 5,5 miljoni eiro piemaksām medicīnas darbiniekiem 2020. gadā;
  • 1,3 miljoni eiro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanai 2020. gadā;
  • 29,1 miljoni eiro ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un laboratorisko izmeklējumu organizēšanai un veikšanai, 2,1 miljoni eiro zāļu krājumiem 2020. gadā;
  • 0,3 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai 2020. gadā;
  • 2,3 miljoni eiro laboratorisko izmeklējumu veikšanai 2020. gadā;
  • 2,1 miljoni eiro veselības nozares kapacitātes stiprināšanai 2020. gadā;
  • 1,6 miljoni eiro Covid-19 vakcīnu portfeļa pieejamības nodrošināšanai 2020. gadā;
  • 1,1 miljoni eiro medikamenta Veclury pieejamības nodrošināšanai 2020. gadā;
  • 4,2 miljoni eiro atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem virsstundu darba samaksai un piemaksām 2020. gadā.
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 31,187 miljoni eiro: 
  • 0,007 miljoni eiro Bauskas novada pašvaldībai Bulgārijas valsts piederīgo uzturēšanai karantīnas režīmā līdz 08.11.20;
  • 0,1 miljoni eiro VRAA fizisko personu elektroniskās identifikācijas rīka “Vienotais pieteikšanās modulis” pilnveidošana vakcinācijas procesa nodrošināšanai pret Covid-19 infekciju;
  • 1,1 miljoni eiro, lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību;
  • 27,2 miljoni eiro augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai pašvaldībām;
  • 0,08 miljoni eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju kultūras mantojuma iestādēs;
  • 2,7 miljoni eiro augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas saistīti ar izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanu.
 • Zemkopības ministrijai 91,6 miljoni eiro: 
  • 45,5 miljoni eiro lauksaimnieku atbalstam (izmaksa jūlijā),
  • 0,2 miljoni eiro stipendiju apmēra un skaita palielināšanai;
  • 45,5 miljoni eiro Covid-19 krīzes seku mazināšanai un kapacitātes stiprināšanai lauksaimniecībā;
  • 0,003 miljoni eiro individuālo konsultāciju apmaksai pedagogiem;
  • 0,04 miljoni eiro ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku un jenotsuņu novietnēs noņemto paraugu laboratoriskajai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai, kā arī dzīvnieku līķu sekcijai un iznīcināšanai no 2021. gada 1. marta līdz 31. decembrim;
  • 0,01 miljoni eiro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā;
  • 0,3 miljoni eiro, lai nodrošinātu notekūdeņu monitoringu Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei;
  • 0,003 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs.
 • 62. resors "Mērķdotācijas pašvaldībām" 11,5 miljoni eiro: 
  • 5,4 miljoni eiro  piemaksas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un piemaksas piešķiršanai personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādēs;
  • 3,6 miljoni eiro individuālo konsultāciju apmaksai pedagogiem;
  • 0,03 miljoni eiro, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā;
  • 2,5 miljoni eiro epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs.
 • 64. resors "Dotācija pašvaldībām" 5 miljoni, lai nodrošinātu vienreizēju papildu dotācijas piešķiršanu tām pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi ir vismaz par 10 procentiem zemāki salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem valstī un bezdarba līmenis ir augstāks par vidējo valstī. 
Valsts kontrolētajām kapitālsabiedrībām piešķirtais finansējums

Valsts kontrolētām kapitālsabiedrībām piešķirts finansējums caur pamatkapitālu kopā 641,1 miljoni eiro.

 • Finanšu institūcijai ALTUM rezerves kapitālā krīzes garantiju programmas finansēšanai un krīzes aizdevumu programmas finansēšanai 154,6 miljoni eiro.
 • „Latvijas Nacionālā opera un balets” pamatkapitāla palielināšanai 0,2 miljoni eiro. 
 • Satiksmes ministrijas kontrolētajām VAS “Latvijas Gaisa satiksme” pamatkapitāla palielināšanai 6 miljoni eiro, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pamatkapitāla palielināšanai 35,2 miljoni eiro, AS “Air Baltic Corporation” pamatkapitāla palielināšanai 340 miljoni eiro un VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatkapitāla palielināšanai 32,4 miljoni eiro.
 • Veselības ministrijas kontrolētajām slimnīcām - Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai, Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai, Paula Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai, Ģintermuižas slimnīcai un Strenču psihoneiroloģiskajai slimnīcai – 69,5  miljoni eiro.
 • VSIA "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums" augstas gatavības projektu īstenošanai (mācību korpusa un darbnīcu korpusa pārbūve, dienesta viesnīcas ēkas pārbūve) pamatkapitāla palielināšanai 0,7 miljoni eiro; 0,2 miljoni eiro augstas gatavības projekta īstenošanai – Komandu sporta spēļu halles izveidei Krišjāņa Barona ielā 99C.
 • VSIA, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja - 1,9 miljoni eiro. 
 • VSIA “Tiesu namu aģentūra” pamatkapitāla palielināšanai, lai īstenotu augstas gatavības projektu – Vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi 0,4 miljoni eiro. 

Covid 19

 • Persona, kura saņēmusi pilnu vakcinācijas kursu ar jebkuru Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu un kurai ir pagājušas 14 dienas kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas. 
 • Persona, kurai ievadītas jauktas devas un kurai kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas ir pagājušas 14 dienas.
 • Persona, kurai ir laboratoriski apstiprināts tests par Covid-19 saslimšanu + ievadīta 1 vakcīnas deva un kurai no tās ievades ir pagājušas 14 dienas. Atkarībā no personas veselības stāvokļa var vakcinēt arī ar 2 vakcīnas devām. Digitālais sertifikāts - 15. dienā pēc 1 devas.

Atbilde rediģēta 04.11.2021.

Veselība

Ieceļot drīkst. Ārkārtējās situācijas izsludināšana nav mainījusi ieceļošanas nosacījumus. Tie ir tādi paši kā iepriekš, pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, proti, ieceļošanas nosacījumi atkarīgi no tā vai persona ir vakcinēta, kāds ir vakcinācijas apliecinājuma dokuments un no kādas valsts persona ieceļo.

Valstu saslimšanas rādītāji un īpaši augsta riska valstu saraksts ir atrodams SPKC tīmekļvietnē.

Ieceļot Latvijā no valstīm, kas ir augsta riska valstis var tikai būtisku ieceļošanas iemeslu dēļ.

Ieceļojot no ES un EEZ valstīm, Šveices vai Apvienotās Karalistes, neatliekams un būtisks iemesls ieceļošanai Latvijā var būt darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūks, kā arī, lai atgrieztos pastāvīgajā dzīves vietā vai dotos uz bērēm.

Ieceļojot no trešajām valstīm (valstīm ārpus ES un EEZ valstīm, Šveices vai Apvienotās Karalistes), par būtiskiem ceļotājiem uzskatāmi:

 • gaisa kuģu pasažieri, kuri šķērso Latvijas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam;
 • Latvijas valstspiederīgie, viņu ģimenes locekļi un Latvijas uzturēšanās atļauju turētāji, kā arī ārzemnieki, kuri, šķērsojot Latvijas teritoriju tranzītā, atgriežas savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī;
 • ES, EEZ, Šveices valstspiederīgie un viņu ģimenes locekļi, personas, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, kā arī Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kuri, šķērsojot Latvijas teritoriju tranzītā, atgriežas savā mītnes zemē, tostarp Latvijā;
 • transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieki un pasažieri, kravas vai tehnisko reisu apkalpes, kas ierodas Latvijā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus;
 • jūrnieki, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;
 • citi izņēmuma gadījumi, kas noteikti MK noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Ja persona ir vakcinēta vai pārslimojusi Covid-19, tad tā var ieceļot Latvijā arī nebūtisku iemeslu dēļ (piemēram, tūrismā), ja vakcināciju vai pārslimošanu apliecina :

 • derīgs sadarbspējīgs ES digitālais sertifikāts; 
 • Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Austrālijas Savienībā, Jaunzēlandē vai Kanādā izsniegtu vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājums.
Transports un robežšķērsošana

Ja persona ir vakcinēta un tai ir ES atzīts digitālais Covid-19 sertifikāts vai ASV, Apvienotajā Karalistē, Austrālijā, Jaunzēlandē vai Kanādā izsniegts derīgs Covid-19 vakcinācijas apliecinājums, pašizolācija nav jāievēro, izņemot gadījumus, ja ieceļo no īpaši augsta riska valsts. Šo valstu saraksts ir publicēts SPKC tīmekļvietnē.

Transports un robežšķērsošana

Ja persona ir vakcinējusies, testu pirms un pēc iebraukšanas Latvijā jāveic:

 • ierodoties Latvijā no īpaši augsta riska valstīm, kuru saraksts publicēts SPKC tīmekļvietnē;
 • ierodoties no augsta riska trešajām valstīm (valstīm ārpus ES, EEZ, Šveices un Apvienotās Karalistes), ja personai nav ES atzīta digitālā Covid-19 sertifikāta vai ASV, Apvienotajā Karalistē, Austrālijā, Jaunzēlandē vai Kanādā izsniegta derīga Covid-19 vakcinācijas apliecinājuma.
Transports un robežšķērsošana

Ārkārtas situācijas laikā testēšanas kārtība nav mainījusies.  

Ja persona ir vakcinēta, testu pirms un pēc iebraukšanas Latvijā ir jāveic:

 • ierodoties Latvijā no īpaši augsta riska valstīm, kuru saraksts publicēts SPKC tīmekļvietnē;
 • ierodoties no augsta riska trešajām valstīm (valstīm ārpus ES, EEZ, Šveices un Apvienotās Karalistes), ja personas rīcībā nav ES atzīta digitālā Covid-19 sertifikāta vai ASV, Apvienotajā Karalistē, Austrālijā, Jaunzēlandē vai Kanādā izsniegta derīga Covid-19 vakcinācijas apliecinājuma.


Ja persona nav vakcinēta vai pārslimojusi, Covid-19 tests pirms iebraukšanas Latvijā ir jāveic obligāti.

NB! Ieceļojot lidostā “Rīga” no valsts, kas atrodas ārpus Šengenas zonas, ceļotāju ērtībām ir ierīkots testēšanas punkts C atlidošanā tieši pirms robežkontroles, kur var nodot testu E.Gulbja laboratorijas speciālistiem. Ieceļojot Latvijā no Šengenas zonas valsts, testu var veikt E.Gulbja laboratorijas pieņemšanas punktā, kas atrodas lidostas reģistrācijas zālē.
 

Transports un robežšķērsošana

Ārlietu ministrija aicina skatīt informāciju “Noderīgi” – Ceļojumu brīdinājumi. Šajā vietnē tiek aktualizēta informācija, ko sniedz Latvijas vēstniecības ārvalstīs un ārvalstu vēstniecības, saistībā ar izmaiņām valstu ieceļošanas noteikumos, tajā skaitā, mainoties Latvijas kumulatīvajiem rādītājiem

Ārlietu ministrija aicina skatīt informāciju “Noderīgi” – Ceļojumu brīdinājumi. Šajā vietnē tiek aktualizēta informācija, ko sniedz Latvijas vēstniecības ārvalstīs un ārvalstu vēstniecības, saistībā ar izmaiņām valstu ieceļošanas noteikumos, tajā skaitā arī par Latvijā izsniegtu vakcinācijas sertifikātu atzīšanu.

Transports un robežšķērsošana

Atsauce uz pirmavotu

Finanšu ministrija

Atvērt mājaslapu