Pārlekt uz galveno saturu

Ja darba attiecības izbeigtas

Informācija darbiniekiem gadījumā, ja darba devējs ir pieņēmis lēmumu par kolektīvu atlaišanu vai darba attiecību pārtraukšanu ar individuāliem darbiniekiem.

Lapa tika atjaunota: 30.06.2020

JA DARBA TIESISKĀS ATTIECĪBAS IZBEIGTAS INDIVIDUĀLI

Atlaistie darbinieki ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas var reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) bezdarbnieka statusa iegūšanai. Ārkārtas situācijas laikā pieteikties bezdarbnieku statusam var tikai elektroniski NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/): 

 1. Jāautorizējas, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem;
 2. Jāizvēlas sadaļa “Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam”;
 3. Jāizvēlas sadaļa “Bezdarbnieka statusam var pieteikties”  un jānorāda, ar kuru NVA filiāli vēlaties sadarboties;
 4. Jālejupielādē, jāaizpilda iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai (pieejams NVA tīmekļvietnē);
 5. Aizpildītais iesniegums WORD formātā jāsaglabā kā pielikums un jānosūta NVA.

Iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai iespējams iesniegt arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv ar e-pakalpojuma Iesniegums iestādei starpniecību (e-paraksts nav nepieciešams).

Vēršam uzmanību, ka, lai izmaksājamais bezdarbnieka pabalsts tiktu aprēķināts no pirmās bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas, papildus ir jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), kurš atrodams tīmekļa vietnē.

Detalizētāka informācija, kas jāzina bezdarbniekiem un darba meklētājiem atrodama NVA tīmekļvietnē

JA NOTIEK KOLEKTĪVĀ ATLAIŠANA

Saskaņā ar Darba likuma 106. pantu darba devējam, kas paredzējis veikt kolektīvo atlaišanu, laikus jāuzsāk konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem, lai vienotos par:  

 • kolektīvajai atlaišanai pakļauto darbinieku skaitu;
 • kolektīvās atlaišanas norisi;
 • atlaižamo darbinieku sociālajām garantijām. 

Konsultēšanās laikā darba devējs un darbinieku pārstāvji izskata visas iespējas, kā izvairīties no uzņēmumā nodarbināto darbinieku kolektīvās atlaišanas vai samazināt tai pakļauto darbinieku skaitu un kā mīkstināt šādas atlaišanas sekas, veicot sociālos pasākumus, kas rada iespēju turpmāk nodarbināt vai pārkvalificēt atlaistos darbiniekus. 

Lai darbinieku pārstāvjiem nodrošinātu iespēju iesniegt priekšlikumus, darba devējs laikus informē darbinieku pārstāvjus par kolektīvo atlaišanu un rakstveidā paziņo par:

 • kolektīvās atlaišanas iemesliem;
 • atlaižamo darbinieku skaitu, minot šo darbinieku profesiju un kvalifikāciju;
 • uzņēmumā parasti nodarbināto darbinieku skaitu;
 • posmu, kādā kolektīvo atlaišanu paredzēts veikt;
 • atlaišanas pabalsta aprēķināšanas kārtību, ja tas atšķiras no Darba likuma 112. pantā noteiktā.

Paziņojums par plānoto kolektīvo atlaišanu darba devējam rakstveidā jāiesniedz ne tikai NVA un pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā darbojas uzņēmums, bet tā noraksts jānosūta arī  darbinieku pārstāvjiem. 

Vēršam uzmanību, ka ārkārtējās situācijas laikā NVA var saīsināt Darba likumā noteikto termiņu paziņojumam par kolektīvo atlaišanu, nosakot to īsāku par 30 dienām (saskaņā ar likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 26.pantu). 

ATRODI JAUNU DARBA VIETU

Ārkārtējās situācijas laikā, kad vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ daļa cilvēku ir zaudējusi darbu, aicinām izmantot iespēju atrast darbu tajā nozarēs, kur darbinieki kļuvuši pieprasīti, piemēram, lauksaimniecības jomā (lauku saimniecībās un uzņēmumos) pašlaik ir ap 700 aktuālo brīvo darba vietu, kā arī pārtikas rūpniecībā, zivju pārstrādē u.c. Vakancēm var pieteikties attālināti NVA CV un vakanču portālā.
 

Atsauce uz pirmavotu

Nodarbinātības valsts aģentūra

Atvērt mājaslapu